finn | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Kirjoitamme teille liittyen...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
I refer to your advertisement in…dated… .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standard formula állásjelentkezéskor
I would like to apply for the position of…
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standard formula állásjelentkezéskor
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

I am particularly interested in this job, as…
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I would like to work for you, in order to…
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
My strengths are…
Vahvuuksiini kuuluvat...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
I would be well suited to the position because…
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Although I have no previous experience in…, I have had…
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
My area of expertise is…
Asiantuntemukseni keskittyy...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Whilst working at… I became highly competent in…
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Even under pressure I can maintain high standards.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

My native language is…, but I can also speak…
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
I have an excellent command of…
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
I have a working knowledge of…
Minulla on hyvät perustaidot...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
I have …years experience of working…
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
I am an experienced user of…
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
I believe I possess the right combination of...and… .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellent communication skills
Erinomainen kyky kommunikoida
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deductive reasoning
Deduktiivinen ajattelu
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logical thinking
Looginen ajattelu
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytical skills
Analyyttiset taidot
Készség a dolgok részletes értékelésére
Good interpersonal skills
Hyvät ihmissuhdetaidot
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negotiation skills
Neuvottelukyvyt
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentation skills
Esiintymistaidot
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Please find my résumé / CV attached.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
I can supply references from…if required.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
References can be requested from…
Suosituksia voi pyytää...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
I am available for interview on…
Olen saatavilla haastatteluun...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek