eszperantó | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
I refer to your advertisement in…dated… .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standard formula állásjelentkezéskor
I would like to apply for the position of…
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standard formula állásjelentkezéskor
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

I am particularly interested in this job, as…
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I would like to work for you, in order to…
Mi ŝatus labori por vi, por...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
My strengths are…
Miaj fortoj estas...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
I would be well suited to the position because…
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Although I have no previous experience in…, I have had…
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
My area of expertise is…
Mia areo de kompetenteco estas...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Whilst working at… I became highly competent in…
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Even under pressure I can maintain high standards.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

My native language is…, but I can also speak…
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
I have an excellent command of…
Mi havas bonegan komandon de...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
I have a working knowledge of…
Mi havas mezan scion de...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
I have …years experience of working…
Mi havas... jarojn de sperto en...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
I am an experienced user of…
Mi estas sperta uzanto de...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
I believe I possess the right combination of...and… .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellent communication skills
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deductive reasoning
Dedukta rezonado
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logical thinking
Logika rezonado
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytical skills
Analizaj kapabloj
Készség a dolgok részletes értékelésére
Good interpersonal skills
Bonaj interhomaj kapabloj
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negotiation skills
Negocadaj kapabloj
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentation skills
Prezentaj kapabloj
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Please find my résumé / CV attached.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
I can supply references from…if required.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
References can be requested from…
Vi povas akiri referencojn el...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
I am available for interview on…
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Yours faithfully,
Altestime,
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Altestime,
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Altestime,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek