dán | Kifejezések - Jelentkezés | Motivációs levél

Motivációs levél - Kezdés

Dear Sir,
Kære Hr.,
Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név
Dear Madam,
Kære Fru.,
Hivatalos, női címzett, ismeretlen név
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Hivatalos, több címzett
To whom it may concern,
Til hvem dette ankommer,
Hivatalos, címzettek neve és neme teljesen ismeretlen
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Hivatalos, férfi címzett, ismert név
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Hivatalos, női címzett, házas, ismert név
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Hivatalos, női címzett, egyedülálló, ismert név
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Hivatalos, női címzett, ismert név, ismeretlen családi állapot
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Kevésbé hivatalos, már régebb óta van üzleti kapcsolat
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formula egy olyan állásra, amelynek a hirdetését egy újságban vagy magazinban láttad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formula egy online hirdetett állásra válaszoláskor
I refer to your advertisement in…dated… .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard formula annak elmagyarázására, hogy hol találtad a meghirdetett állást
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standard formula egy olyan állásra jelentkezéskor, amelyet egy magazinban vagy hetilapban láttál
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formula állásjelentkezéskor
I would like to apply for the position of…
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formula állásjelentkezéskor
Currently I am working for… and my responsibilities include…
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Nyitó mondatként használják a jelenlegi foglalkozási állapot leírására

Motivációs levél - Érvelés

I am particularly interested in this job, as…
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
I would like to work for you, in order to…
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Annak a megmagyarázására, hogy miért szeretnéd az adott munkát
My strengths are…
Mine styrker er...
A legfontosabb tulajdonságaid leírásakor
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Utalás a gyengeségeidre, de annak mutatása, hogy szeretnél ezeken a területeken fejlődni
I would be well suited to the position because…
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Annak leírására, hogy mitől vagy jó jelentkező a munkára
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Amikor még nem dolgoztál az adott területen, de szeretnéd bemutatni a más területeken szerzett tapasztalataidat
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Annak a leírására, hogy milyen képességek tesznek alkalmassá a munkára
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
My area of expertise is…
Mit ekspertområde er...
Annak leírására, hogy melyik területen vannak a legnagyobb eredményeid, tapasztalataid
Whilst working at… I became highly competent in…
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Egy adott területen szerzett tapasztalat bemutatása és a képesség új képességek/tudás szerzésére
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Annak elmagyarázására, hogy miért lennél jó az állásra a korábbi munkatapasztalataid alapján
Even under pressure I can maintain high standards.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Annak érzékeltetésére, hogy képes vagy magas igényeket támasztó környezetben dolgozni
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Annak bemutatására, hogy személyesen is nagyon érdeklődsz a munka iránt
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Az önéletrajzod kihangsúlyozásakor és annak érzékeltetésére, hogy mennyire illene hozzád ez a munka
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Annak leírására, hogy milyen tudást sajátítottál el a jelenlegi munkád során
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Extra képesítések/tudás leírása, amiket a jelenlegi állásodon keresztül sajátítottál el és, amik nem feltétlenül függnek össze szorosan a foglalkozási pozícióddal

Motivációs levél - Képességek/készségek

My native language is…, but I can also speak…
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Az anyanyelved és az egyéb folyékonyan beszélt nyelvek leírására
I have an excellent command of…
Jeg råder fremragende over...
Nem anyanyelvi, de magas szinten beszélt nyelvek leírása
I have a working knowledge of…
Jeg har en fungerende viden om...
Nem anyanyelvi és középszinten ebszélt nyelvek leírása
I have …years experience of working…
Jeg har... års erfaring indenfor...
Egy adott üzleti területen szerzett tapasztalataid leírására
I am an experienced user of…
Jeg er en erfaren bruger af...
Számítógépes szoftver ismeretek bemutatása
I believe I possess the right combination of...and… .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Annak leírására, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a képességeid
Excellent communication skills
Fremragende kommunikations evner
Információk megosztása és bizonyos dolgok elmagyarázása a kollégáknak
Deductive reasoning
Deduktiv argumentation
Bizonyos dolgok megértése és gyors és hatékony elmagyarázása
Logical thinking
Logisk tænkning
Az elképzelések/ötletek precíz és jól átgondolt módon való szerkesztése, összerakása
Analytical skills
Analytiske evner
Készség a dolgok részletes értékelésére
Good interpersonal skills
Gode interpersonel evner
A kollégákkal való hatékony együttműködés és kommunikációra való készség
Negotiation skills
Forhandlings evner
Más vállalatokkal való hatékony üzletelési készség
Presentation skills
Præsentations evner
A készség, hogy sok ember előtt képes hatékonyan előadni az ötleteit

Motivációs levél - Lezárás

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Lezárásnál megismételve, hogy mennyire szeretnél a vállalatnak dolgozni
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Lezárásnál felvillantani egy lehetséges interjút
Please find my résumé / CV attached.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formula annak leírására, hogy a CV a csatolmányban van
I can supply references from…if required.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formula arra, hogy nyitott vagy referenciák adására
References can be requested from…
Referencer kan rekvieres fra...
Annak leírására, hogy tudsz hozni referenciát és, hogy kit keressenek érte
I am available for interview on…
Jeg er ledig til et interview den...
Annak a tudomásul adására, hogy szabad vagy egy interjúra
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
A preferált elérhetőségek megadásánál és a jelentkezés átnézéséért megköszönésekor használatos
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Hivatalos, címzett neve ismeretlen
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Hivatalos, széles körben használt, ismert címzett
Respectfully yours,
Med respekt,
Hivatalos, nem túl elterjedt, ismert címzett
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Nem hivatalos, üzleti partnerek között, akik tegeződnek