kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Önéletrajz / CV

Önéletrajz / CV - Személyes adatok

Primer nombre
名字
Keresztnév
Apellido
Családi név
Fecha de nacimiento
生日
Születési dátum
Lugar de nacimiento
出生地
Születési hely
Nacionalidad
国籍
Állampolgárság
Estado civil
婚姻状况
Jelenlegi családi állapot
Soltero(a)
单身
Egyedülálló
Casado(a)
已婚
Férjezett vagy van felesége
Viudo(a)
丧偶
Egyedülálló a házastárs halála miatt
Dirección
地址
A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik
Teléfono
电话
Telefonszám
Email
电子邮箱
Működő e-mail cím
Página Web
网址
Személyes vagy szakmai honlap

Önéletrajz / CV - Tanulmányok

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására
Escuela Primaria
小学
6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban
Escuela para niños entre 13 y 16 años
初中
Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek
Secundaria
高中
14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban
Universidad
大学
Egyetemi oktatási szint az USA-ban
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
托儿所
Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
幼儿学校
Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény
Escuela Secundaria
小学
Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
中学
Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény
Universidad
高等中学
Egyesült Királyságban felsőoktatás

Önéletrajz / CV - Munkatapasztalat

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni
Experiencia laboral en...
在...的工作经历
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására
Pasantía en...
在...的实习经历
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg akkor, ha egy ideig külföldön is dolgoztál
Trabajo voluntario en...
在...的志愿者服务工作
Önkéntesség

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések

Buena comprensión oral y escrita de...
良好的书面和口语表达能力
Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet
Fluidez oral y escrita en...
流利的书面和口语表达能力
Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet
Conocimientos de informática
通晓计算机技能
Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
出色的交流/谈判/表达能力
Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Mély Microsoft Office és HTML ismeretek
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és prezentációs szoftvereket
Familiarizado(a) con CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Számítógépes dizájn szoftverek ismerete
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
目前持有...驾驶执照
Ha a jelentkező tud autót vezetni