kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Önéletrajz / CV

Önéletrajz / CV - Személyes adatok

Prenume
名字
Keresztnév
Nume
Családi név
Data naşterii
生日
Születési dátum
Locul naşterii
出生地
Születési hely
Naţionalitate
国籍
Állampolgárság
Stare civilă
婚姻状况
Jelenlegi családi állapot
Necăsătorit
单身
Egyedülálló
Căsătorit
已婚
Férjezett vagy van felesége
Văduv
丧偶
Egyedülálló a házastárs halála miatt
Adresa
地址
A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik
Telefon
电话
Telefonszám
E-mail
电子邮箱
Működő e-mail cím
Website
网址
Személyes vagy szakmai honlap

Önéletrajz / CV - Tanulmányok

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
小学
6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban
Gimnaziu
初中
Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
高中
14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban
Colegiu (la noi facultate)
大学
Egyetemi oktatási szint az USA-ban
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
托儿所
Az Egyesült Királyságban 2-4 éves kor közötti oktatási intézmény
Grădiniţa (echivalent)
幼儿学校
Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény
Ciclul primar
小学
Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény
Gimnaziu
中学
Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
高等中学
Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény
Universitate
大学
Egyesült Királyságban felsőoktatás

Önéletrajz / CV - Munkatapasztalat

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni
Experiență de lucru la...
在...的工作经历
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására
Internship/practică la...
在...的实习经历
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg akkor, ha egy ideig külföldön is dolgoztál
Voluntariat la...
在...的志愿者服务工作
Önkéntesség

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
良好的书面和口语表达能力
Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
流利的书面和口语表达能力
Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet
Cunoștințe PC.
通晓计算机技能
Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
出色的交流/谈判/表达能力
Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Mély Microsoft Office és HTML ismeretek
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és prezentációs szoftvereket
Bună stăpânire a CAD/CAM.
熟悉CAD/CAM
Számítógépes dizájn szoftverek ismerete
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
目前持有...驾驶执照
Ha a jelentkező tud autót vezetni