kínai | Kifejezések - Jelentkezés | Önéletrajz / CV

Önéletrajz / CV - Személyes adatok

Имя
名字
Keresztnév
Фамилия
Családi név
Дата рождения
生日
Születési dátum
Место рождения
出生地
Születési hely
Гражданство
国籍
Állampolgárság
Семейное положение
婚姻状况
Jelenlegi családi állapot
холост/незамужем
单身
Egyedülálló
Женат/замужем
已婚
Férjezett vagy van felesége
Вдовец/вдова
丧偶
Egyedülálló a házastárs halála miatt
Адрес
地址
A pontos cím, ahol a jelentkező jelenleg lakik
Телефон
电话
Telefonszám
E-Mail
电子邮箱
Működő e-mail cím
Сайт
网址
Személyes vagy szakmai honlap

Önéletrajz / CV - Tanulmányok

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard amerikai forma a tanulmányok felsorolására
Начальная школа
小学
6 és 12 éves kor közötti legalacsonyabb szintű hivatalos oktatás az USA-ban
Средняя школа
初中
Általános iskola és gimnázium (középiskola) között, 11-14 éveseknek
Старшая школа
高中
14-18 éves kor közötti iskola az USA-ban
университетский колледж
大学
Egyetemi oktatási szint az USA-ban
Ясли
托儿所
Az Egyesült Királyságban 2-4 éves kor közötti oktatási intézmény
Детский сад
幼儿学校
Az Egyesült Királyságban 4-7 éves kor közötti oktatási intézmény
Начальная школа
小学
Az Egyesült Királyságban 7-10 éves kor közötti oktatási intézmény
Средняя школа
中学
Az Egyesült Királyságban 10-16 éves kor közötti oktatási intézmény
Техникум/лицей
高等中学
Az Egyesült Királyságban 16-18 éves kor közötti oktatási intézmény
Университет
大学
Egyesült Királyságban felsőoktatás

Önéletrajz / CV - Munkatapasztalat

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Egy példa arra, hogyan lehet a szakmai előéletet felsorolni
Опыт работы в...
在...的工作经历
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására
Стажировка в...
在...的实习经历
Egyes munkahelyi időszakok felsorolása az ott nyert tapasztalatok és szakértelem bemutatására, főleg akkor, ha egy ideig külföldön is dolgoztál
Волонтерская практика в ...
在...的志愿者服务工作
Önkéntesség

Önéletrajz / CV - Egyéb képesítések

Хорошо владею (устный, письменный)
良好的书面和口语表达能力
Annak leírása, hogy a jelentkező megfelelő szinten beszél egy nyelvet
Свободно владею (устный, письменный)
流利的书面和口语表达能力
Amikor a jelentkező folyékonyan beszél egy nyelvet
Со знанием компьютера
通晓计算机技能
Amikor a jelentkező az összes alapvető számítógépes funkciót tudja használni
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
出色的交流/谈判/表达能力
Annak leírására, hogy a jelentkezőnek jók a kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készségei
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Mély Microsoft Office és HTML ismeretek
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Annak leírására, hogy a jelentkező tudja használni a szövegszerkesztőt, táblázatokat, adatbáziskezelőt és prezentációs szoftvereket
Со знанием CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Számítógépes dizájn szoftverek ismerete
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
目前持有...驾驶执照
Ha a jelentkező tud autót vezetni