Produktív semmittevés:

Játssz a Memóriajátékkal!

magyar-angol fordítás erre a szóra: nemi erőszak

 

nemi erőszak angolul

Eredmények 1-23 / 75

nemi erőszak {főnév}

nemi erőszak {fn} (és: erőszakos nemi közösülés, megbecstelenítés)

abuse (sexual) {fn}

Az állásfoglalás mellett szavaztam, mert sürgősen véget kell vetni a nők elleni erőszak és nemi erőszak alkalmazásának.

I voted in favour of this resolution because there is an urgent need to halt the use of violence and sexual abuse against women.

A nők természetesen különösen sérülékenyek, ha családon belüli erőszak - nemi erőszak, szexuális zaklatás vagy a nemi alapú erőszak más típusai - áldozatává váltak.

Women are, of course, particularly vulnerable if they have suffered violence in their home - rape or sexual abuse, stalking or other kinds of gender-based violence.

Ma Európában négy nőből egy válik az erőszak, a családon belüli erőszak, a nemi erőszak, a szexuális kizsákmányolás vagy a női nemi szervek megcsonkításának áldozatává.

In Europe today, one in four women is a victim of violence, domestic abuse, rape, sexual exploitation, or female genital mutilation.

A nemi erőszak áldozatává váló sok ezer nőnek később a társadalmi stigmát is el kell viselnie, valamint olyan szörnyű betegségek terhét, mint pl. a HIV.

The thousands of women falling victim to sexual abuse and violence are also being condemned to bear in the future the social stigma and burden of terrible diseases, such as HIV.

Elnök úr, ezeken a sürgősségi üléseken olyan eseteket tárgyalunk, amelyekben súlyosan sérülnek az emberi jogok, köztük olyan eseteket, mint kínzás, nemi erőszak és gyilkosság.

Mr President, in these urgency sessions we debate the gravest abuses of human rights, involving torture, rape and murder.

nemi erőszak {fn} (és: megbecstelenítés, erőszak, áthágás, megsértés)

violation {fn}

(SK) Elnök asszony! A nemi erőszak nem a nők emberi jogait vagy a férfiak emberi jogait sérti.

(SK) Madam President, sexual violence does not constitute a violation of female human rights or male human rights.

nemi erőszak {fn} (és: elrablás, megerőszakolás, repce, törköly)

rape {fn}

Sokukat érte bántalmazás, nemi erőszak, gyilkosság vagy rendkívüli szegénység itt.

Many have been affected by violence, rape, murder and extreme poverty here.

Tulajdonképpen a világ nemi erőszak-fészkeiben éltem az elmúlt tizenkét év során.

I essentially lived in the rape mines of the world for the last 12 years.

Egy csupa fehérekből álló esküdtszék ítélte el nemi erőszak, emberrablás és autólopás miatt.

He was convicted by an all-white jury of rape, kidnapping and vehicle theft.

Visszatér könyve olvasásához, amelynek címe, sajnos "Nemi erőszak."

She goes back to reading her book, which is unfortunately titled "Rape."

Lettországban például egyszerűen nem létezik a házasságon belüli nemi erőszak.

As far as Latvia is concerned, marital rape simply does not exist.
Nem találod az általad keresett kifejezést? Értesíts minket vagy add hozzá a te fordítási javaslatod!
 

Hasonló fordítások

Hasonló fordítások a(z) nemi erőszak szóra angolul

 

Példák a szó használatára

Példamondatok a(z) "nemi erőszak" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten (

Use of sexual violence in conflicts in North Africa and the Middle East (

A HIV-fertőzöttség terjed a nők körében, csakúgy, mint a nőkkel szembeni nemi erőszak.

HIV among women is on the increase, as is sexual violence against women.

A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten

Use of sexual violence in conflicts in North Africa and the Middle East

A nemi erőszak elkövetői számos szabályt és viselkedési szabályt sértenek meg.

Those who commit acts of sexual violence break a great many rules and codes of behaviour.

Írországban az FGM-et a nemi alapú erőszak kifejezésének tekintik.

In Ireland FGM is viewed as an expression of gender-based violence.

A nemi alapon elkövetett erőszak elleni uniós irányelv ezért egyre nélkülözhetetlenebbé válik.

A European directive against gender violence is therefore becoming essential.

10 nőből több mint egy válik nemi erőszak áldozatává, és gyermekeiket is sújtja az erőszak.

More than one in 10 women are victims of sexual attacks, and our children also suffer violence.

A nemi alapú erőszak elleni törvény szükséges és alapvető eszköz.

The law against gender violence is a necessary and essential instrument.

A nemi erőszak áldozatává vált nőknek és lányoknak nyújtandó támogatásról van szó.

This is about providing support for women and girls who have been the victims of sexual violence.

Még olyan érzékeny témákban is hasznát vették, mint amilyen a nemi alapú erőszak tudatosítása.

And it is even used for sensitive issues such as building awareness around gender-based violence.

A nemi alapon elkövetett erőszak ezen kívül jelentős problémát okoz a demokrácia vonatkozásában is.

Gender-based violence is also a serious problem in terms of democracy.

A nemi alapon elkövetett erőszak komoly károkat okoz az emberek fizikai és pszichikai egészségében.

Gender-based violence results in severe harm to individuals' physical and mental health.

A nemi alapon elkövetett erőszak mindig elsődlegesen büntetőjogi kérdés.

Gender-based violence is always primarily a criminal matter.

Különösen aggaszt a nemi erőszak terjedése, amelyet fegyverként használnak a harcban.

I am particularly concerned about the issue of sexual violence, which is being used as a weapon of war.

A nemi alapú erőszak minden formájának felszámolása az egyenlőségen alapuló társadalom alapvető eleme.

Putting a stop to all forms of gender-based violence is a fundamental element of a society of equality.

A tagállamoknak fontolóra kellene venniük egy, a nemi alapú erőszak leküzdésére irányuló terv kidolgozását.

The Member States should consider drafting a plan to combat gender-based violence.

A spanyol elnökség prioritásai között szerepel a nemi alapú erőszak elleni küzdelem.

The incoming Spanish Presidency has named the fight against gender violence as one of its priority objectives.

E következtetések egyike egy a nemi alapú erőszak megelőzését és leküzdését célzó európai stratégia kidolgozása.

One of these conclusions is the drawing up of a European strategy to prevent and combat gender violence.

Az európai nőjogi és a nemi alapon elkövetett erőszak ellen harcoló szervezetek szerint a jelenség egyre terjed.

European women's rights and gender violence organisations report that this phenomenon continues to grow.

Az emberi jogok megsértései, és különösen a szexuális és a nemi erőszak fokozódása roppant nagy problémát jelent.

Infringements of human rights, and particularly increased sexual and gender-related violence, are a huge problem.
 

Fórum találatok

"nemi erőszak" fordítása -fórum találatok

 

Javasolj új magyar-angol fordítást

Hiányzik egy kifejezés a szótárból? Ismersz olyan szleng kifejezéseket vagy szakszavakat, amelyeknek be kéne kerülniük? Itt javasolhatsz új szavakat a magyar-angol szótárba.

magyarmagyar

Legújabb javaslatok: árvaság, leváltás, eligazít, eligazít, létjogosultság

Hasonló szavak

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.