Productive idleness:

Play the Memorize game!

angol-magyar fordítás erre a szóra: root

 

root magyarul

Eredmények 1-63 / 665

root

root (és: roots)

She knew the things she needed-a single root and then the bark of a bush, and two herbs.

Tudta, mire van szüksége: egyetlen gyökér, egy bizonyos bokor kérge és kétféle fű.

Check if root document is a LaTeX root before running LaTeX on it.

A LaTeX futtatása előtt ellenőrizni kell, hogy a gyökérdokumentum LaTeX-gyökér-e.

But if thou boast, thou bearest not the root: but the root thee.

Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

Its white light threw a sharp black shadow along the side of the root.

Fehér fénye éles fekete árnyékot vetett a gyökér oldala mentén.

For if the firstfruit be holy, so is the lump also: and if the root be holy, so are the branches.

Ha szent a búza zsengéje, szent lesz a kenyér is, s ha szent a gyökér, szentek az ágak is.

root (és: radical, residuum)

Inserts an nth root function with two placeholders.

Beszúr egy n-edik gyök függvényt, két helykitöltővel.

Determines the spacing between the root sign and radicals.

Meghatározza a térközt a gyökjel és a gyök között.

root (és: rise, spring, stock)

root (és: tuber)

Where the roots thrust into the air she found a dark little nook, concealed by a bank of foxglove.

A tölgy évszázados gyökerei között észrevett egy kis odút, amelyet szinte teljesen eltakart egy nagy gyűszűvirág.

root (és: resource, rise, seethe, source)

root (és: stem, theme)

to root {ige}

This is the root of all the misunderstanding.

Ebben gyökerezik minden félreértés.

On the issue of human rights, we all know that at the root of our Union lies respect for rule of law, democracy and human rights.

Az emberi jogok kapcsán mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásában gyökerezik.

The Zeroth had to be grounded with its roots and origins somehow based on the masters' will.

Azt hittem, valahogyan a Nulladik is uraink akaratából ered, az ő terveikben gyökerezik.

This E8 pattern has very deep mathematical roots.

Ez az E8 szerkezet mélyen a matematikában gyökerezik.

More rooted in logic was the silence of God.

Isten hallgatása mélyebben gyökerezik a logikában.

to root [rooted|rooted] {i} (és: to rummage, to delve, to fumble)

turkál {i}

to root [rooted|rooted] {i} (és: to rummage, to delve, to fumble)

to root [rooted|rooted] {i} (és: to fumble)

to root [rooted|rooted] {i} (és: to strike root, to take root)

 

Szinonimák

Szinonimák (angolul) a(z) root szóra:

 

Hasonló fordítások

Hasonló fordítások a(z) root szóra magyarul

 

Példák a szó használatára

Példamondatok a(z) "root" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

The tall one stood rooted, and I could see the blackjack swinging at his wrist.

A magas pasi földbe gyökerezve állt, láttam, hogy gumibot lengedezik a csuklóján.

But the dog showed no sign of retreating and stood rooted, its eyes fixed on him.

A kutya azonban csak nézte mereven az embert, és esze ágában sem volt elkotródni.

Scientist—a fresh word, one no doubt derived from the Latin root, to know.

- Vigyen ki innen!- követelte Voltaire a tudóstól, aki végre válaszolt a hívására.

What looked like a root or cable led from the back of its skull and into the wall.

Tarkójából különös, gyökérszer vezeték tört el, és tnt el a srn redzött falban.

In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."

Valójában a tanítás (educate) szó pontos jelentése az "educe" alapszóból származik.

Fear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.

A jövőtől való félelem és az előrehaladástól való félelem Európa kudarcának gyökere.

Felix was talking about coming home to Midland City to rediscover his roots.

Felix arról beszélt, hogy hazajön Midland Citybe, hogy megkeresse a gyökereit.

So you can remove 90 percent of the root apparatus and the plants [continue] to work.

Eltávolíthatjuk a gyökérzet 90 százalékát, és a növény továbbra is működni fog.

1 Sensations, memories and experiences, the fetid soil in which thoughts t take root.

Érzések, emlékek, tapasztalások, bűzös talaj, melyen gondolatok vernek gyökeret.

Give me a word, any word... and I'll show you that the root of that word... is Greek.

Mrs. White, mondjon egy szót, bármelyik szót, és megmutatom, hogy az a szó...

I saw a girl pull out another girl's hair by the roots the other night, I said.

Valamelyik este láttam, hogy egy lány tövestül tépte ki egy másik lány haját mondtam.

Yet the roots of inequality in the modern world lie far back in prehistory.

Ám a népesség növekedése sem túl meglepő, ha figyelembe vesszük a konkrét számokat.

Thanks to the courage of the Iraqi people, democratic institutions have taken root.

Az iraki emberek bátorságának köszönhetően gyökeret vertek a demokratikus intézmények.

A great lovely vibration shook her from the roots of her hair to her toes.

Csodálatosan finom lüktetés rázkódtatta meg hajszálak tövétől a lábujja végéig.

Deadwood littered the ground, mingling with pools of surface water and twisting roots.

A földön kidőlt, korhadt fák hevertek tócsák és tekergőző gyökerek között.

As if it had been pulled from the ground, roots and all, then broken into pieces.

Mintha gyökerestül, mindenestül felrántották volna a földből, aztán összetörték volna.

Empire scholars had known the root basics of psychohistory for millennia.

A birodalmi tudósok már több mint ezer éve ismerték a pszichohistória alapjait.

Now let's imagine that each single root apex is working in network with all the others.

Képzeljük el, hogy minden egyes gyökérvégződés a többivel összekapcsolódva működik.

Yes, indeed, he disappeared by his own choice; there's no need to root around any more.

Igen-igen, szántszándékkal tűnt el nyomtalanul, és kár beavatkozni más dolgába...

Well the root of this problem, in my view, is the idea of disposability itself.

A probléma gyökere, véleményem szerint, az maga az eldobhatóság fogalma.
 

Javasolj új angol-magyar fordítást

Hiányolsz egy szót a szótárból? Ismersz olyan angol szakkifejezéseket vagy éppen szleng szavakat, amelyek nem szerepelnek itt? A lenti két mezőt használva javasolhatsz új fordításokat az angol-magyar szótárba.

angolangol

Legújabb javaslatok: cukkini, jónéhány, avokádó, avokádó, halálra unja magát

Hasonló szavak

-roomed · roomer · roomette · roomful · roominess · roommate · rooms · roomy · roost · rooster · root · root-crops · root-sign · root-word · rooted · rooter · rootless · rootlessness · roots · rooty · rope

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.