EN root
play_circle_outline
{főnév}

root (és: ancestry, derivation, extraction, genesis)
root (és: fermentation, fount, fountain, fund)
root (és: residuum)
Determines the spacing between the root sign and radicals.
Meghatározza a térközt a gyökjel és a gyök között.
Inserts an nth root function with two placeholders.
Beszúr egy n-edik gyök függvényt, két helykitöltővel.
root (és: tuber)
root (és: roots)
But if thou boast, thou bearest not the root: but the root thee.
Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
Check if root document is a LaTeX root before running LaTeX on it.
A LaTeX futtatása előtt ellenőrizni kell, hogy a gyökérdokumentum LaTeX-gyökér-e.
Two sets of pelting footsteps followed me from the other side of the root.
Két pár rohanó láb dobogása követett a gyökér túlsó oldalán.
root (és: stem, theme)

Példamondatok a(z) "root" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Englishto extract the root of sth
Englishto get at the root of the trouble
EnglishWhat looked like a root or cable led from the back of its skull and into the wall.
Tarkójából különös, gyökérszer vezeték tört el, és tnt el a srn redzött falban.
English1 Sensations, memories and experiences, the fetid soil in which thoughts t take root.
Érzések, emlékek, tapasztalások, bűzös talaj, melyen gondolatok vernek gyökeret.
EnglishIn fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."
Valójában a tanítás (educate) szó pontos jelentése az "educe" alapszóból származik.
EnglishSo you can remove 90 percent of the root apparatus and the plants [continue] to work.
Eltávolíthatjuk a gyökérzet 90 százalékát, és a növény továbbra is működni fog.
EnglishFear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.
A jövőtől való félelem és az előrehaladástól való félelem Európa kudarcának gyökere.
EnglishA white crow hopped down from a salt-bleached root and began picking through the midden.
A fehér varjú leugrott a sómarta gyökérről, és turkálni kezdett a szemét között.
EnglishYes, indeed, he disappeared by his own choice; there's no need to root around any more.
Igen-igen, szántszándékkal tűnt el nyomtalanul, és kár beavatkozni más dolgába...
EnglishGive me a word, any word... and I'll show you that the root of that word... is Greek.
Mrs. White, mondjon egy szót, bármelyik szót, és megmutatom, hogy az a szó...
EnglishEmpire scholars had known the root basics of psychohistory for millennia.
A birodalmi tudósok már több mint ezer éve ismerték a pszichohistória alapjait.
EnglishThanks to the courage of the Iraqi people, democratic institutions have taken root.
Az iraki emberek bátorságának köszönhetően gyökeret vertek a demokratikus intézmények.
EnglishWell the root of this problem, in my view, is the idea of disposability itself.
A probléma gyökere, véleményem szerint, az maga az eldobhatóság fogalma.
EnglishWith these proposals Fine Gael is attempting to address the root causes of the Irish 'no'.
A Fine Gael ezekkel a javaslatokkal az ír "nem” alapvető okait próbálja kezelni.
EnglishFor that reason, Cardinal DiMilo thought, communism had taken root here.
Ezért verhetett itt ilyen könnyen gyökeret a kommunizmus, gondolta DiMilo bíboros.
EnglishNow let's imagine that each single root apex is working in network with all the others.
Képzeljük el, hogy minden egyes gyökérvégződés a többivel összekapcsolódva működik.
EnglishLeaven comes from the root word that means enliven -- to vivify, to bring to life.
Az élesztő az élet szóból ered -- életre keltést, felélénkítést jelent.
EnglishIt is what most destabilises a society and is at the root of other, lesser evils.
Ez ingatja meg leginkább egy társadalom stabilitását, és ez a gyökere más, kisebb bajoknak.
EnglishIt was the great drill-root Toshio and Dennie had blown apart a few days earlier.
Egy kissé megdőlt akna futott föl az üregből; ez volt a furdancsfa helyén robbantott járat.
EnglishRoot canal... and by the looks of those x-rays... it's not going to be pretty.
Gyökérkezelés... és ahogy a röntgenkép kinéz... nem lesz könnyű eset.